Primery

Primer je tekutina zvyšující adhezi akrylových pěnových pásek na plasty s nízkým povrchovým napětím, jako jsou například polypropyleny (PP), termoplastové olefiny (TPO) a termoplastové uretany (TPU). Díky jeho výborným odolnostem je schopen překonat i ty nejextrémnější podmínky. Je však důležité ověřit, před aplikací, správný výběr primeru.